Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus
pradinio ugdymo ir daugiafunkcinis centras
Sveikos mokyklos pažymėjimas 

2011 – 2012 m.m. mokyklos veiklos  programoje numatyti tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti. Programoje iškelti uždaviniai buvo analizuojami Mokytojų tarybos posėdžių metu, metodinėse grupėse. 

 

2011 – 2012 m.m. mokykloje mokėsi 142 mokiniai, iš jų  6 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai. Mokykloje dirbo 23 mokytojai. Visus pagrindinius mokomuosius dalykus (išskyrus etiką) moko šių dalykų specialistai. Mokykloje dirba vienas mokytojas – ekspertas,  net šeši mokytojai metodininkai 9 mokytojai  turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

 

Vienas iš mokyklos tikslų buvo: Formuoti ugdymo procesą ir turinį, skatinantį kompetencijų įgyjimą.  Mokytojai išsikėlė uždavinius orientuotus į mokinių gebėjimų, kompetencijų įgyjimą, ugdymo proceso organizavimą, skatinantį mokymosi motyvaciją, numatė klasių bendruomenių bendradarbiavimą su tėvais. Buvo stengiamasi laikytis bendrų mokyklos susitarimų, skatinant mokinių elgesio kultūrą, skleidėme gerąją patirtį. Mokytojų tarybos posėdžiuose išanalizavome mokinių kompetencijų ugdymą, mokėjimo mokytis skatinimą, pagalbą mokiniams bendradarbiaujant su tėvais, mokinių kultūringo elgesio įgūdžių formavimą. Pirmojo posėdžio metu išanalizavome projekto ,,Mokyklų bendruomenių kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese” reikšmę ugdymo procesui ir mokinių motyvacijos kėlimui. Lietuvių kalbos, istorijos, pilietiškumo ugdymo, geografijos, dailės, muzikos mokytojai pravedė 55 dalykų ir integruotas pamokas. Mokiniai žinių sėmėsi ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Mokiniai dalyvavo užsiėmimuose muziejuje, regioniniame parke, girininkijoje, seniūnijoje, Butautuose, istorinėse seniūnijos ir rajono vietovėse.  Mokykla vykdė ir dalyvavo net dviejuose tarptautiniuose projektuose. Tai mokyklinins Comenius projektas ,,Tarpkultūrinis mokyklų bendradarbiavimas” su Lenkija, Ispanija, Vengrija, Rumunija, Turkija, Norvegija. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Vilma Greviškienė. Projektinėje veikloje aktyviai dalyvavo mokiniai ir mokinių tėvai.  Mokykla, kartu su Kaštonų, N.Radviliškio pagrindinėmis mokyklomis, PMMMC ir savivaldybės Švietimo skyriumi dalyvavo Comenius Regio projekte: ,,Smurto prevencija mokykloje”  Pradinių klasių mokytojos dalyvavo pradinių klasių mokinių renginiuose Pabiržės, Kratiškių pagrindinėse mokyklose. Didelį dėmesį skyrėme ugdymo proceso tobulinimui. Iintegruotas pamokas su informacinėmis technologijomis 7 – 8 klasėse vedė lietuvių klabos ir matematikos mokytojos. Pagerėjo mokyklos ugdymosi pasiekimai. Net 5 mokiniai mokslo metus baigė labai gerais įvertinimais. Dalyvavome daugelyje konkursų, olimpiadų, varžybų, ne tik rajone, bet ir apskrityje ir respublikoje. Vytenis Plentauskas tapo Lietuvos m okinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos varžybų prizininku ir Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybių prizininku. Egidija Jasinskytė tapo nugalėtoja epistolinio rašinio konkurse, Ugnė Adamonytė laimėjo trečią vietą matematikos, o Danielė Virinaitė trečią vietą vietą muzikos olimpiadoje.

Mokykloje pastebimas ryškus mokytojų  noras dirbti bendrai, noras tobulėti, sugebėjimas mąstyti apie savo veiklą, kūrybingas naujausių technologijų taikymas kasdieniniame darbe, bendradarbiavimas ir socialinių įgūdžių formavimas. 

Mokykla turi savo veidą: rajone išsiskiria  netradiciniais renginiais, ir sportiniais pasiekimais. Tradiciniais tapusiuose mokyklos renginiuose (signataro Petro Poškaus lengvosios atletikos taurės varžybose), dalyvauja ne tik mokyklos, bet ir rajono, apskrities bei šalies ir užsienio mokyklų mokiniai. Mokslo metų pabaigoje, jau ketvirtą kartą vyko pradinių klasių lengvosios atletikos varžybos, kurios taip pat tampa tradiciją. Šįmet į jas pakvietėme rajono pagrindinių mokyklų pradinukus, bei partnerines mokyklas iš Joniškio Pasvalio rajonų.  Jau tapo tradicija rengti integruotus anglų kalbos ( mokytoja Vilma Greviškienė), dailės bei technologijų (mokytoja Violeta Titaitienė) projektus. Septinti   metai mokykloje vyksta spektakliai anglų kalba. Šiais mokslo metais trečią kartą organizuota vaikų stovykla skirta patyčių prevencijai ,,Laumžirgis”. Ji šiais metais vyko  projektinio susitikimo metu, todėl stovykloje dalyvavo  svečiai iš užsienio. Mokykloje vyko bendri lietuvių kalbos, geografijos, istorijos ir bibliotekos renginiai. Mokykla aktyviai įsijungė į šalies ir rajono organizuojama akcija ,,DAROM”. Gražios pradinių klasių mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo tradicijos. Pravesta daug švenčių, renginių. 

Tradiciškai buvo išrinktas “Metų dešimtokas” ir apdovanotas signataro P.Poškaus žmonos Mildos Poškienės įsteigtu prizu.  Juo tapo Mantas Butkevičius. Šiais mokslo metais buvo nominuotas jau septintas  dešimtokas. Šiais mokslo metais trečią kartą nominuotas ,,Metų sportininkas”. Juo tapo Vytenis Plentauskas. Šią nominaciją įsteigė buvęs  signataro P.Poškaus artimas bičiulis Juozas Baršauskas.

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs” varžybose  3 – 4 klasių mokiniai pateko į ketvertuką.

Mokykla tapo 2011 – 2012 m.m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio nugalėtoja kaimo progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupėje. Finalinėse varžybose dalyvavo 71 Lietuvos mokykla. Sportininkai surinko 633 taškus. 

Mokykla tradiciškai tapo rajono mokinių olimpinio festivalio nugalėtoja kaimo mokyklų grupėje. Festivalio nugalėtojais tapo ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3 – 4 ir 5 – 6 klasių komandos; kvadrato ; pradinių klasių  ir 5 – 6 klasių berniukų komandos; tinklinio mergaičių komanda; krepšinio mergaičių ir berniukų komandos; svarsčių kėlimo komanda; lengvosios atletikos mergaičių ir berniukų komandos.

Lietuvos Vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse sidabro medalį iškovojo Aigaras Skvereckaitis, šuolio į tolį rungtyje nušokęs 4 m 75 cm.

Klaipėdoje vyko Lietuvos jaunučių žaidynių zoninės lengvosios atletikos varžybos ir rajonų pirmenybės. Rajono rinktinės sudėtyje buvo ir 6 mūsų mokyklos mokiniai. V.Plentauskas šuolio į aukštį rungtyje iškovojo sidabro medalį, įveikęs 1 m 70 cm. R.Norkevičius į tolį nušoko 5 m 63 cm ir iškovojo 4 vietą – iki bronzos jam pritrūko 2 cm. J.Risakovas, G.Adamonytė, O.Lisinskas iškovojo šeštas vietas ir pateko į finalines jaunučių žaidynių varžybas. J.Risakovas, V.Plentauskas. R.Norkevičius ir T.Zlotkus iš Biržų bėgo estafetę 4x100 m ir atkaklioje kovoje iškovojo sidabro medalius. 

Biržuose vyko Aukštaitijos taurės lengvosios atletikos varžybų baigiamasis etapas. A.Skvereckaitis rutulio stūmime laimėjo visus 4 etapus ir tapo taurės laimėtoju. Šuolio į aukštį ir į tolį rungtyje Ugnius Vaitekūnas laimėjo sidabro ir bronzos medalius. 500 m bėgime sidabrą laimėjo V.Džiulna. Jaunučių grupėje V.Plentauskas pagerino savo asmeninius rezultatus. Šuolio į tolį rungtyje 5 m 77 cm  - jam auksas, šuolio į aukštį rungtyje 1 m 75 cm sidabras. O.Lisinskas rutulio stūmime (12 m 13 cm) iškovojo bronzos medalį. G.Adamonytei rutulio stūmime ir šuolio į aukštį rungtyje – sidabras ir bronza. E.Jasinskytei ir J.Risakovui ieties metime – bronza.

Mokyklos lengvaatlečiai ruošiasi finalinių jaunių žaidynių lengvosios atletikos varžyboms, kurios vyks birželio 28 – 29 dienomis Vilniuje. 

Tačiau silpna kai kurių mokinių mokymosi motyvacija. Mokiniai praleidžia nemažai pamokų be pateisinamos priežasties. Dalis tėvų abejingai žiūri į vaikų auklėjimą. Neramina kai kurių šeimų socialinė-ekonominė padėtis ir mokinių skaičiaus mažėjimas. 

 

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.