Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus
pradinio ugdymo ir daugiafunkcinis centras
Sveikos mokyklos pažymėjimasComenius Regio projektas (Lietuva - Portugalija) 2011 - 2013m. - "Smurto prevencija mokykloje".

Projekto tikslas: išanalizuoti situaciją abiejuose partneriniuose regionuose, ieškoti naujų metodų ir veiklų padedančių spręsti smurtavimo elgesį mokyklose ir rasti būdus, padedančius mokytojams, tėvams ir patiems vaikams taikiai gyventi socialineje aplinkoje.

Šį tarptautinį projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvias švietimo ir profesinio mokymo srityje. Projekte dalyvaujančios įstaigos gaus papildomų lešų tolerancijos, pilietiškumo akcijoms, mokinių laisvalaikio zonų kūrimui, sportiniams festivaliams, praktiniams psichologiniams mokymams (mokiniams, mokytojams) vykdyti. Nacionaline agentura 100 procentų apmokės tinkamas vizitų į Portugaliją išlaidas ir 75 procentus skirs kitoms tinkamoms projekto išlaidoms (įrangai, priemonėms, medžiagoms veiklai įsigyti ir kt.). Projekto dalyviai: Lietuvos - Biržų r. savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Biržų r. pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagr. m-kla, Biržų r. Pačeriaukštės Petro Poškaus pagr. m-kla, Biržų Kaštonų pagr. m-kla. Portugalijos dalyviai: Camara Municipal de Faro, Agrupamento Vertical de Escolas Neves Junior, Aapacdm Procejto Recria. Spalio 28d. Biržų r. PMMMC įvyko šio projekto pristatymas. Projekto vykdymo laikotarpiu bus sukurtas tinklapis "Stabdyk patyčias". Planuojama vykdyti mokinių užimtumo ir ugdymo veiklas, sukurti filmą. Lapkričio 7-13d. Savivaldybės administracijos ir projekto partnerių delegacija vyko į  pirmająjį darbinį susitikimą pietinėje Portugalijos dalyje, Algarvės regione, Faro mieste. Pagal šį projektą yra numatyti keturi šalių  partnerių susitikimai, daugybė kurybinių ir sportinių užduočių, įvairūs susitikimai ir psichologiniai mokymai mokytojams, mokiniams ir tėvams. Portugalijoje lietuvius maloniai sutiko Faro miesto savivaldybės meras, švietimo skyriaus darbuotojai, "Neves Junior" pagr. m-klos mokytojai ir mokiniai, tėvų asociacijos atstovai, Algarves universiteto dėstytojai, vaikų su negalia ir profesinio rengimo asociacijos pedagogai. Susitikimų metu birziečiai, kartu su minėtomis organizacijomis dalyvavo seminare "Pilietiškumo ugdymas: problemos ir perspektyvos", diskutavo apie tarptautinį bendradarbiavimą, jaunimo užimtuma, nedarba, socialiniu įgudžių stoką, patyčių reikšmę visuomeneje, žmogaus teises ir pareigas. Stebėjo ugdomąja veiklą vaikų su negalia ugdymo centre, pagr. m-kloje. Susitikimo dalyviai galėjo palyginti Lietuvos ir Portugalijos švietimo sistemas, patyčių paplitimą ugdymo įstaigose, gyvenamosios aplinkos, spaudos, interneto, televizijos įtaką asmenybės formavimuisi. Balandžio mėnesį projekto partneriai portugalai pagal veiklos programą lankysis Biržuose. Lapkričio mėnesį buvo parengtas klausimynas, siekiant išsiaiskinti smurto lygį mokyklose, bei atliktas tyrimas pagal patvirtintą klausimyną visose partnerinėse mokyklose. Gruodžio mėnesį mokiniai kurė šiam projektui LOGO. PMMMC yra eksponuojama Logo darbų paroda. Sukurta interneto svetainė http://www.comeniusrprevention.eu Sausio mėnesi bus organizuojami sportiniai susitikimai tarp partnerinių mokyklų bei praktiniai psichologiniai mokymai mokytojams.

 

 

Kovo 16 dieną, įgyvendinant Comenius Regio projektą "Smurto prevencija mokykloje", Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje šurmuliavo mugė, į kurią vyko mūsų mokyklos šeštokai. Mugės metu vyko netradicinės pamokos, jas vedė mokytojai, mokinių tėvai bei kolegos iš kitų mokyklų. Buvo galima įsigyti įvairių amatininkų gaminių: veltų, pintų, nertų, drožtų rankdarbių, paragauti mokinių ir jų šeimos narių keptų, virtų, skrudintų, vytintų skanėstų, išbandyti amatus gyvai, išgirsti, koks yra amatininko kelias ir kaip juo tapti. Iš mugės šeštokai grįžo linksmi, sotūs, pasisėmę patirties ir kupini įspūdžių.

 

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.