Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyrius


Sveikos mokyklos pažymėjimas 

Mokinių taryba – mokykloje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, tai aktyviausių mokyklos mokinių grupė, kuriai vadovauja mokyklos prezidentas. Taryba koordinuoja,  inicijuoja ir organizuoja akcijas, renginius, įvairių dienų minėjimus,  bendradarbiauja su klasių seniūnais, sprendžia mokinių problemas. Mokinių tarybos veiklos kryptis nustato mokyklos mokinių tarybos veiklos reglamentas, veiklą koordinuoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilma Jurgaitienė.

Mokinių tarybos nariai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė, klasė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nedas Ulenskas mokyklos prezidentas, 8 klasė

Tadas Kučinskas 5 klasė 

Tadas Ulenskas 5 klasė

Kornelija Aleliūnaitė 6 klasė      

Aurimas Narutis  7 klasė                       

Linas  Kučinskas  7 klasė                

Simas Kučinskas  8 klasė                

Rasa Pančkauskaitė 10 klasė

Aurelija Dževečkaitė  10 klasė             

 

 

Mokinių tarybos veiklos planas

2021 m.

Tikslas - vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos

organizavimo klausimus, skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime.

Uždaviniai:

1. Atstovauti ir ginti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje, padėti spręsti kylančias problemas.  

2. Skatinti mokinių aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą, toleranciją ir kūrybiškumą organizuojant mokyklos bendruomenės veiklą, ugdyti lyderystės įgūdžius.

3. Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bendradarbiaujant su jos vadovais bei bendruomene.

Eilės Nr.

Veikla

Laikotarpis

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

 

13.

 

14.

 

 

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

 

20.

 

21.

 

22.

 

 

23.

 

24.

 

25.

 

 

26.

 

27.

 

 

28.

 

 

 

29.

 

30.

 

 

Mokinių tarybos (toliau MT) 2020 m. veiklos įsivertinimas ir planavimas 2021 m.

 

Laisvės gynėjų dienos minėjimo organizavimas.

 

I-ojo pusmečio pažangumo ir lankomumo aptarimas MT.

 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

 

,,Kam švęsti vieną šventę, kai gali dvi?“ (Užgavėnės ir Kaziuko mugė)

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Viktorina 5-10 kl. mokiniams ,,Lietuva - tai aš, Lietuva - tai mes".

 

Šv.Valentino dienos minėjimas. Šv.Valentino dienos paštas.

 

Skirtingų kojinių diena.

 

Renginiai, skirti Pasaulinei Žemės dienai.

 

Melagių diena - pasaulinė juoko diena.

 

Akcija „Darom!“

 

Tarptautinė šokio diena. „Kas kaip moka, tas taip šoka...“

 

Orientacinės varžybos „Pažink savo kraštą“.

 

„Spalvingosios vasaros laukimas“. Kiekvieną savaitės dieną mokyklos bendruomenės nariai rengsis pagal nurodytą spalvą.

 

„Metų mokinio“ ir ,,Metų sportininko“ rinkimai.

 

Respublikinė iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“.

 

Paskutinio skambučio šventė.

 

Rugsėjo 1-oji  Mokslo žinių diena!

 

Klasės savivaldos bei atstovų rinkimai į Mokinių tarybą. Mokinių tarybos sudėties atnaujinimas.

 

Akcija ,,Atminties kelias“.

 

Viktorina Europos kalbų dienai.

 

Mokytojų dienos šventės organizavimas. Mokyklos prezidento rinkimai.

 

Helovino šokiai su Baisiausiojo ir Baisiausiosios rinkimais (pagal aprangą).

 

Akcija ,,Uždek žvakelę ant nelankomo kapo“.

 

Akcija „Tolerancijos diena“.

 

Akcija ,,Knygų Kalėdos arba padovanok knygą mokyklos bibliotekai".

 

Projektas ,,Šv. Kalėdų belaukiant“.

 

Talpinti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą mokyklos interneto svetainėje, FB, informacinėje lentoje.

 

Judriųjų žaidimų per pertraukas organizavimas.

 

Aktyviai dalyvauti mokyklos, rajono rengiamuose renginiuose, akcijose, projektuose, prevencinėse programose.

 

Sausio 1 savaitė

 

 

Sausio 13 d.

 

 

Vasario 5 d.

 

 

Vasario 12 d.

 

 

Kovo 5 d.

 

 

Kovo 10 d.

 

 

 

Kovo 12 d.

 

 

Kovo 22 d.

 

Kovas-balandis

 

Balandžio 1 d.

 

Balandis

 

Balandžio 29 d.

 

 

Gegužės 14 d.

 

Gegužės 24-28 d.

 

 

 

Birželio 1 savaitė

 

Birželio 2-4 d.

 

Birželis

 

Rugsėjo 1 d.

 

Rugsėjo 1 savaitė

 

 

Rugsėjo 4 savaitė

 

Rugsėjo 24 d.

 

Spalio 5 d.

 

 

Spalio 22 d.

 

 

Spalio 4 savaitė

 

Lapkričio 16 d.

 

Gruodžio mėn.

 

 

Gruodžio mėn.

 

Nuolat

 

 

 

Nuolat.

 

Pagal poreikį.

 

 

Mokyklos prezidentas Nedas Ulenskas

 

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.