Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyrius


Sveikos mokyklos pažymėjimas 

  UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 

1. Ugdymo organizavimas:

1.1. 2020 – 2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

1 – 4

5 – 10

2021 m. birželio 9 d.

2021 m. birželio 23 d.

35 (175 ugdymo dienos)

37 (185 ugdymo dienos)

 

2. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

3. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:

3.1. atostogų trukmė 2020–2021 mokslo metais:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros:

 1-4 klasėms

 5-10 klasėms

 

2021-06-10

2021-06-25

 

2021-08-31

2021-08-31

 

           

       4. Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas Mokyklos sprendimu skirstomas pusmečiais:

      4.1. nustatoma tokia pusmečių trukmė 2020–2021 mokslo metais 1 – 4 klasėse:

4.1.1. I pusmetis:  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. sausio 29 d.

4.1.2. II pusmetis: nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. birželio 9 d.

 

      8.2. nustatoma tokia pusmečių trukmė 2020–2021 mokslo metais 5 - 10 klasėse:

4.2.1. I pusmetis:  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. sausio 29 d.

4.2.2. II pusmetis: nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. birželio 23 d.                   

                    

5. Pamokų laikas:

5 – 10 klasių                                               1 klasių

mokiniams                                                mokiniams

1. 8.00 – 8.45                                           1. 8.55 – 9.30                                          

2. 8.55 – 9.40                                           2. 9.50 – 10.25

3. 9.50 – 10.35                                         3. 11.05 – 11.40

Valgymo pertrauka                                  Valgymo pertrauka

4. 11.05 – 11.50

Valgymo pertrauka                                    4. 12.05 – 12.40

5. 12.05 – 12.50                                       5. 13.00 – 13.35

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

 

    5.2. Pamokos 2-4 klasių mokiniams prasideda nuo 8.55 ir baigiasi 13.45

    5.3. Pamokos trukmė 45 minutės. Pamokos trukmė pirmoje klasėje 35 minutės.

6. Mokyklos taryba 2020-06-10 protokolo Nr. MT– 3 sprendimu siūlo skirti 9 mokymosi dienas papildomų atostogų priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams.

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2020 – 10 – 01    

2020 – 10 – 02

2021 – 11 -26

2021 – 11 - 27

2021 – 05 – 03

2021 – 05 – 07 

 

 

 

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.