Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus
pradinio ugdymo ir daugiafunkcinis centras
Sveikos mokyklos pažymėjimasPATVIRTINTA

M-klos direktoriaus

2018 m. lapkričio 8 d. 

                                                                                                                                       įsakymu Nr.V-75

BIRŽŲ RAJONO PAČERIAUKŠTĖS PETRO POŠKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

KONKURSO “GERIAUSIA KLASĖ” NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. “GERIAUSIA KLASĖ” KONKURSO (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.

1.2. Konkurso organizatorius – mokyklos mokinių taryba; kordinatorius- mokyklos direktorius.

1.3. Tikslai:

1.3.1. mokinių pažangumo ir lankomumo skatinimas;

1.4.2. aktyvaus dalyvavimo mokyklos renginiuose skatinimas;

1.4.3. atsakomybės už bendrą rezultatą ugdymas;

1.4.4. kūrybiškumo, savarankiškumo, bendražmogiškų savybių sistemos formavimas.

1.4. Konkurso laikas:

1.4.1. Konkurso pradžia – mokslo metų pradžia.

1.4. 2. Konkurso pabaiga- birželio 10 diena.

II. KONKURSO DALYVIAI

2.1. Konkurse dalyvauja 5-10 klasės.

III. KONKURSO APRAŠYMAS. VERTINIMAS.

Konkursas padalintas į 9 etapus. Etapo pradžia- pirmoji kiekvieno mėnesio diena. Etapo pabaiga – kiekvieno mėnesio paskutinė diena. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vertinamos visos 5-10 klasės. Vertinamos šios veiklos: pažangumas, lankomumas, dalyvavimas mokyklos renginiuose. 

Kiekviena iš 3 sričių vertinama vienetu. PAŽANGUMAS 1 taškas- aukščiausias klasės mėnesio pažangumo rodiklis; LANKOMUMAS- 1 taškas- mažiausias praleistų nepateisintų pamokų skaičius, DALYVAVIMAS mokyklos renginiuose 1 taškas- laimėta 1 vieta organizuotoje veikloje. Jeigu organizuotoje veikloje neskiriami nugalėtojai, taškas duodamas už klasės 100 % dalyvavimą veikloje. Kiekvieno mėnesio pabaigoje klasė surinkusi daugiausia taškų (3) gauna pereinamąjį prizą. Klasė, per metus daugiausiai kartų laimėjusi pereinamąjį prizą, metų pabaigoje apdovanojama specialiuoju prizu- edukacine ekskursija.  Tokiu pat prizu (edukacine ekskursija) mokslo metų pabaigoje apdovanojami ir mokiniai, kurių mokymosi rezultatai visus metus buvo kiekvienos klasės penketuke aukščiausi ir jie neturi nepateisintų praleistų pamokų.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4. 1.  Visi kilę ginčai sprendžiami dalyvaujant mokyklos administracijai, mokyklos prezidentei ir mokyklos tarybos atstovui.

4. 2. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus, iš anksto apie tai informavę dalyvius ir konkurso kordinatorių. 

 

Mokyklos direktorius                                                                                      A. Viduolis

Mokyklos prezidentė                                                                                  K. Pačešiūnaitė       

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.